L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
 L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 17
Här börjar framtiden, Elina Joupperi Joker ! , Ludivine Thomas Scenateljé , Julie Carvalho och Ugo Pignon Vilopunkter , John Sundkvist
 Paradisets Andra Halva
L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 16
 L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 18
Lesjöfors Samtida är ett årligen återkommande konstevenemang där en grupp internationella konstnärer under första veckan av augusti genomför en experimentell, konstnärlig verkstad i direkt anslutning till Lesjöfors museum och dess omgivning.
Museets territorium – konstens territorium? Frågan öppnade för ett utforskande av Lesjöfors museums närmaste omgivningar, med blick både för historiens avtryck och för skilda möjligheter att förbinda detta område med museet själv, via tillfälliga eller permanenta konstnärliga gestaltningar.
Detta år genomfördes arbetet under titeln Paradisets Andra Halva: kanske finns det sidor av paradiset som vi förbisett, kanske har det en helt okänd sida, kanske ligger den till och med i Lesjöfors? Eller är paradisets okända, andra halva något som vi ständigt måste skapa och upptäcka på nytt ?
Första upplagan av Lesjöfors Samtida utgick från museets magasin: en konstnärlig, arkeologisk forskningsfärd som redovisades utanför museets byggnader. Genom att flera medverkande – och många besökare – var nyanlända, blev det även en färd mellan olika kulturer.
Förberedelser för performance och invigning av  Lesjöfors Samtida´18  Lördagen den 4 augusti vid Kanalstigen.
Samtal kring tankarna bakom  “ Muséets territorium - konstens territorium “
Konstens och museets territorium undersöktes denna gång ur en annan synvinkel. Hur förändras vår uppfattning av tingen när de går från att praktiskt användas till att påminna om ett förflutet, för att slutligen betraktas estetiskt? Här vägleddes vi av Marcel Duchamps begrepp ”ready made”.
 L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 19
L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 2 0 På grund av pandemin kunde årets upplaga inte genomföras som planerat. Däremot bedrevs ett omfattande arbete på distans som kommer att ge avtryck i Lesjöfors Samtida ’21: fortsättning på Konstens territorium i Lesjöfors närmaste omgivningar, Landskapet som ready-made – ljud och bild – samt Karavan i D-dur, med konstcentret La Forêt d’Art Contemporain i Frankrike, konsthallen L’Moutâlate i Marocko och L’École Nationale Superieure d’Arts de Paris-Cergy.
Orgel för spirea, grus och snö 
Altfiol för hagel
Dalkarlssjön-Mania  
© Claire Roudenko-Bertin 2017-21
Ett projekt påbörjat för sex år sedan och 
alltmer intensivt vidarefört.
« Lesjöblå »
John Sundkvist
Färgprov och målning på pannå, 27 x 35 cm.
2018–2020, Lesjöfors.
Fabio Monni
Klicka på bild för ljud
Marie Stockmarr Becker
Klicka på bild för ljud
Partiton-Image av CRB