L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
C D
Urval  av musiklivet i Lesjöfors 1962 - 99
Montage av inspelningar 1947- 2000
Kantor A. Branzell berättar minnen 1962
Mellan Konsum och Hotellet 2000
Sångerskan Margit Håkansson 1968
Hjalmar Augustsson, Rämmenminnen 1963
Lars Englund, Liljendalminnen 1963
Ellen Paulsson Lönnhöjden 1962
Mor Anna Lönnhöjden 1962
Ell i baken  Lesjöfors revygäng 1990
The Steelwires 1962
Valfrid Lindström 1988
Manskören Viljan 1977
LeFi storband 1977
Metall avd.65 1952
Lesjöfors musikkår 1977
Saronförsamlingens strängmusik 1977
100 ;- /
ex.
Elimförsamlingens 80-årsjubileum