L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR BILDARKIV OM MUSEET
S i g n e s  l u s t h u s
Signe Gustavsson, född Bergquist i Lesjöfors 1911, fängslades som 17-åring av dragspelets möjligheter efter att ha hört Ragnar Sundquist spela i Lesjöfors Folkets hus. Under 70-talet bildades dragspelsriket Bälgien där Signe var dess oavsättliga drottning fram till sin död. Signes samling av olika spelverk, dragspel, idolporträtt, affischer från 1920-talet och framåt donerades till muséet 1992. I Paviljongen, en kopia av Herrgårdens lusthus, hörs ur radion programmet ; Morgonfikat från 1991, där Signe är dagens gäst.