L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
 L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 17
Här börjar framtiden, Elina Joupperi Joker ! , Ludivine Thomas Scenateljé , Julie Carvalho och Ugo Pignon Vilopunkter , John Sundkvist
 Paradisets Andra Halva
Begrundan, Paris - Lesjöfors.
Claire Roudenko-Bertin, Frankrike - Sverige
Joker !
LudivineThomas,
Frankrike - Sverige
Vilopunkter
John Sundkvist
Sverige
Scenateljé
Julie Carvalho och Ugo Pignon
Frankrike - Tyskland
Här börjar framtiden
Elina Juopperi
Finland
L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 16
 L e s j ö f o r s  S a m t i d a  ‘ 18
Lesjöfors Samtida är ett årligen återkommande konstevenemang där en grupp internationella konstnärer under första veckan av augusti genomför en experimentell, konstnärlig verkstad i direkt anslutning till Lesjöfors museum och dess omgivning.
Museets territorium – konstens territorium? Frågan öppnade för ett utforskande av Lesjöfors museums närmaste omgivningar, med blick både för historiens avtryck och för skilda möjligheter att förbinda detta område med museet själv, via tillfälliga eller permanenta konstnärliga gestaltningar.
Detta år genomfördes arbetet under titeln Paradisets Andra Halva: kanske finns det sidor av paradiset som vi förbisett, kanske har det en helt okänd sida, kanske ligger den till och med i Lesjöfors? Eller är paradisets okända, andra halva något som vi ständigt måste skapa och upptäcka på nytt ?
Första upplagan av Lesjöfors Samtida utgick från museets magasin: en konstnärlig, arkeologisk forskningsfärd som redovisades utanför museets byggnader. Genom att flera medverkande – och många besökare – var nyanlända, blev det även en färd mellan olika kulturer.
Förberedelser för performance och invigning av  Lesjöfors Samtida´18  Lördagen den 4 augusti vid Kanalstigen.
Samtal kring tankarna bakom  “ Muséets territorium - konstens territorium “