Det här muséet bryter mot alla regler! Det är fantastiskt.