L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
H j ä l p a v d e l n i n g a r
Hjälpavdelningar hade som uppgift att serva bolagets olika tillverkningsenheter. Ritkontor, labratorium, elektrikska avd., modell- verkstad och kontor är några av dessa som presenteras på entresolplanet.