L E S J Ö F O R S  Museum UTSTÄLLNINGAR MUSEIBUTIK BILDARKIV OM MUSEET
G a l l e r i e t 
Galleriet kommer under hösten och vintern transformeras till en fast utställning omkring ortens fotograf Kjell Kvarnström. Några exempel från hans fotografi finns på sidan: Bildarkiv/Kjell Kvarnström.